மஞ்சள் முக லாட வௌவால்

மஞ்சள் முக லாட வௌவால் வௌவால் இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பாலூட்டி ஆகும். இவை பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டில் மட்டும் காணப்படுகிறது.


வெளி இணைப்புகள்

மஞ்சள் முக லாட வௌவால் – விக்கிப்பீடியா

Yellow-faced horseshoe bat – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.