பார்பாரி ஆடு

பார்பாரி ஆடு (Barbari goat) என்பது உத்தரப்பிரதேச மாதிலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு ஆட்டு இனமாகும். மேலும் இது இந்தியாவின் குஜராத் மாநிலத்திலும் பாக்கித்தானின் பஞ்சாப் மாகாணத்தின், ஜீலம் மற்றும் சர்கோதா போன்ற இடங்களில் காணபபடுகிறது.


வரலாறு


பார்பாரி ஆடு இந்தியாவில் உள்ள 20 ஆட்டு இனங்களில் ஒன்றாகும். இந்த ஆடுகள் பொதுவாக வட-மேற்கு வறண்ட மற்றும் மிதமான வறண்ட பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. இந்த ஆடுகள் கிழக்கு ஆப்ரிக்காவில் உள்ள சோமாலியாவின் பெர்பிரா மகுதியில் தோன்றியது. இந்தியாவில் இது ஆக்ரா, ஏட்டா, இட்டாவா போன்ற பகுதிகளில் இருந்து இனம் பெருகி பரவியது.


பண்புகள்


இந்த இன ஆடுகளின் பண்புகள்: இதன் உடல் சிறிய அளவு முதல் நடுத்தர அளவுவரை பார்க்க கவர்ச்சிகரமாக இருக்கும், இவை எச்சரிக்கை உணர்வு கொண்டவை, வெளித்தள்ளிய கண்கள், குறுகிய விரைத்த காது, குறுகிய, நேராக கொம்புகள், (சில ஆடுகளுக்கு சுருள் கொம்புகளும் உண்டு); நன்கு கூம்பு காம்புகளுடன் மடி அமைந்திருக்கும். இவற்றின் இறைச்சி நன்றாக இருக்கும். இவை சிறிய அளவுவானதாக இவற்றின் நிறம் வெள்ளை நிறத்திலும் உடலெங்கும் தங்க நிற திட்டுக்கள் காணப்படும்.


பயன்கள்


பார்பாரி ஆடு இந்திய நிலைமைக்கு ஏதுவாக இரட்டை நோக்கங்களுக்கு பயன்படுகிறது. இது, பகுதி நேர வளர்ப்பாளர் மற்றும் தீவிர விவசாயகளாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.


வெளி இணைப்புகள்

பார்பாரி ஆடு – விக்கிப்பீடியா

Barbari goat – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *