ஹரியானா மாடு

ஹரியானா மாடு (Hariana ) என்பது வட இந்தியாவைச் சேர்ந்த ஒரு மாட்டினமாகும்.


பகுதிகள்


இது ஹரியானா மாநிலத்தின் ரோத்தக் மாவட்டம், கர்னால் மாவட்டம், ஜிந்து, ஹிசார், குருகிராம் போன்ற மாவட்டங்களை பூர்வீகமாக‍க் கொண்டது. இந்த மாடுகள் நடுத்தர அளவு முதல் பெரிய அளவுவரை உள்ளன, இவை பொதுவாக சாம்பல் நிறம் திட்டுக்களுடன் வெண்மையாக உள்ளன.


அம்சங்கள்


இவற்றின் கொம்புகள் குறுகியதாகவும் அதன் முகம் குறுகி நீண்டதாக இருக்கும். இந்த மாடுகள் மிகவும் நல்ல பால் தருபவையாகவும், மற்றும் எருதுகள் நன்கு வேலை செய்பவையாகவும் உள்ளன. இவை கறவை உழைப்பு ஆகிய இருநோக்கங்களுக்காகவும் வளர்க்கப்படுகின்றன. இவற்றின் முதல் கன்று ஈனும் வயது சராசரியாக 40-60 மாதங்கள் ஆகும்.


பிறப்பிடம்


ஹரியானா இனம், அரியானா மற்றும் கிழக்கு பஞ்சாப் பகுதிகளை பூர்வீகமாக‍க் கொண்டவை. இவை இண்டிகா சீபு மாட்டினத்தில் அறியப்பட்ட 75 இனங்களில் ஒன்றாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

அரியானா மாடு – விக்கிப்பீடியா

Hariana cattle – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.