சோஜத் ஆடு

சோஜத் ஆடு (Sojat) என்பது இந்தியாவின் ராஜஸ்தானில் தோன்றிய ஆட்டு இனமாகும். இது ஜமுனாபாரி ஆட்டின் கலப்பு இனமாகும். இது பாலூட்டும் காலத்தில் மட்டும் எடை குறைவாக இருக்கும். இது சராசரியாக 65 கிலோ எடைவரை வளரும். பெரும்பாலும் இறைச்சி நோக்கத்துக்காக வளர்க்கப்பட்டு இவை பொதுவாக பக்ரி-ஈத் பண்டிகையின்போது பலியிடப்படுகின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

சோஜத் ஆடு – விக்கிப்பீடியா

Sojat goat – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.