அசாம் வளை மூஞ்சூறு

அசாம் வளை மூஞ்சூறு (Assam mole shrew)(அனூரோசோரெக்சு அசாமென்சிசு ) என்பது வடகிழக்கு இந்தியாவில் காணப்படும் சிவப்பு-பல் கொண்ட மூஞ்சூறு ஆகும்.


வெளி இணைப்புகள்

அசாம் வளை மூஞ்சூறு – விக்கிப்பீடியா

Assam mole shrew – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.