பனாவ் மர சுண்டெலி

பனாவ் மர சுண்டெலி (Banahaw tree mouse)(மசூரியோமைசு குலாண்டேங் = Musseromys gulantang) என்பது முரிடே எலி குடும்பத்தினைச் சார்ந்த கொறிணியாகும். பிலிப்பீன்சுவின் லூசோனைச் சார்ந்த மவுண்ட் பனாவ் நினைவாகப் பெயரிடப்பட்டது.


வெளி இணைப்புகள்

பனாவ் மர சுண்டெலி – விக்கிப்பீடியா

Banahaw tree mouse – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.