கருங்கால் கீரி

கருங்கால் கீரி, கீரி இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பாலூட்டி ஆகும். மத்திய ஆப்ரிக்க கண்டத்தில் காணப்படும் இவை ஒரு காலில் 4 விரல்களை கொண்டுள்ளன.


வெளி இணைப்புகள்

கருங்கால் கீரி – விக்கிப்பீடியா

Black-footed mongoose – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.