புதர் வால் கீரி

புதர்-வால் கீரி, கீரி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பாலூட்டி ஆகும். இவை மத்திய ஆப்ரிக்க நாடுகளில் காணப்படுகின்றன. இவை 40-50 செ.மீ. நீளமும் 1-1.6 கிலோகிராம் எடையும் கொண்டவை.


வெளி இணைப்புகள்

புதர்-வால் கீரி – விக்கிப்பீடியா

Bushy-tailed mongoose – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.