வளர்ப்பு யாக்

வளர்ப்பு யாக் (Bos grunniens) என்பது நீண்ட முடிகளையுடைய போவிடே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு விலங்கு ஆகும். இது இந்தியத் துணைக் கண்டத்தின் இமயமலைப் பகுதி, திபெத்தியப் பீடபூமி மற்றும் வடக்கில் மங்கோலியா மற்றும் உருசியா வரை காணப்படுகிறது. இது காட்டு யாக்கிலிருந்து (Bos mutus) உருவானதாகும்.

வெளி இணைப்புகள்

வளர்ப்பு யாக் – விக்கிப்பீடியா

Yak – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.