மத்திய ஆசியக் காட்டுப்பன்றி

மத்திய ஆசியக் காட்டுப்பன்றி (சுசு சுகோரொபா டேவிடி) என்பது தென்கிழக்கு ஈரான், பாக்கித்தான் மற்றும் வடமேற்கு இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் காணப்படும் காட்டுப்பன்றியாகும். இதன் பிடரிமயி மெல்லிய நீளமாகும்.


விளக்கம்


பரிந்துரைக்கப்பட்ட சு. சு. சொகோரொபாவினை விட இந்த துணைச்சிற்றினம் அளவில் சிறியவை. இது உடல் வெளிர் பழுப்பு நிறத்திலும், நீண்ட அடர்த்தியான பிடரி மயிரினைக் கொண்டுள்ளது. ஆண் பன்றியின் எடை 158 கிலோ வரையும் பெண் பன்றியின் எடை 123 கிலோ வரையும் இருக்கும்.


வெளி இணைப்புகள்

மத்திய ஆசியக் காட்டுப்பன்றி – விக்கிப்பீடியா

Central Asian boar – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.