எதியோப்பிய குறுங்கீரி

எதியோப்பிய குறுங்கீரி (மற்ற பெயர்கள்: பாலைவனக் குறுங்கீரி, சோமாலியக் குறுங்கீரி) கீரி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பாலூட்டி ஆகும். இவை கிழக்காபிரிக்க நாடுகளான எதியோப்பியா, கென்யா, சோமாலியா போன்ற நாடுகளில் காணப்படுகின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

எதியோப்பிய குறுங்கீரி – விக்கிப்பீடியா

Ethiopian dwarf mongoose – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *