இமயமலை சிற்றெலி

இமயமலை சிற்றெலி, சுண்டெலி குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு பாலூட்டி ஆகும். இவை இந்தியா, சீனா, மலேசியா, பூட்டான், நேபாளம் போன்ற நாடுகளில் காணப்படுகின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

இமயமலை சிற்றெலி – விக்கிப்பீடியா

Himalayan mole – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.