கார்சுபீல்டின் மூஞ்சூறு

கம்போடியா, சீனா, இந்தியா, ஜப்பான், இலாவோசு, நேபாளம், பூட்டான், இலங்கை, தைவான், தாய்லாந்து மற்றும் வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளில் காணப்படும் சோரிசிடே குடும்பத்தினைச் சார்ந்த பாலூட்டி இனம் கார்சுபீல்டின் மூஞ்சூறு (Horsfield’s shrew)(குரோசிடுரா ஹார்சுபீல்டி) ஆகும்.


விளக்கம்


இதன் தலை மற்றும் உடல் நீளம் சுமார் 6 முதல் 7 செ.மீ வரையும், வால் நீளம் 5 முதல் 6 செ.மீ. வரை இருக்கும். இதன் நிறம் மேலே மங்கலான பழுப்பு நிறமும், கீழே மங்கலான சாம்பல் நிறமும் கொண்டது. இது பிக்மி மூஞ்சூறுவிலிருந்து பெரிய கருப்பு நிற பாதத்தின் காரணமாக வேறுபடுகிறது.


வெளி இணைப்புகள்

கார்சுபீல்டின் மூஞ்சூறு – விக்கிப்பீடியா

Horsfield’s shrew – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.