பழுப்புக்கீரி

பழுப்புக்கீரி, கீரி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பாலூட்டி ஆகும். இவை தென்மேற்கு இந்தியா, இலங்கை போன்ற இடங்களில் காணப்படுகின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

பழுப்புக்கீரி – விக்கிப்பீடியா

Indian brown mongoose – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *