இந்திய குழிமுயல்

இந்திய குழிமுயல் தெற்காசியாவில் காணப்படும் குழிமுயல் இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பாலூட்டி ஆகும்.


வெளி இணைப்புகள்

இந்திய குழிமுயல் – விக்கிப்பீடியா

Indian hare – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.