காஷ்மீர் குகை வெளவால்

காஷ்மீர் குகை வெளவால் (மியோடிசு லாங்கிப்சு) என்பது மாலை நேர, வெசுபர் வெளவால் வகைகளுள் ஒன்றாகும். இது தென் ஆசியாவில் மேற்கு இமயமலைப் பகுதியில் மட்டுமே வாழக்கூடியது.


இது இந்தியா, நேபாளம், பாக்கிஸ்தான் மற்றும் ஆப்கானித்தானில் மேற்கு இமயமலை அகல இலைக் காடுகளின் காணப்படுகிறது.

வெளி இணைப்புகள்

காஷ்மீர் குகை வெளவால் – விக்கிப்பீடியா

Kashmir cave bat – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.