பெருமூக்குக் கீரி

பெருமூக்குக் கீரி, கீரி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பாலூட்டி ஆகும். இவை கங்கோ, கபோன், கென்யா, நைஜிரியா, டான்செனியா போன்ற நாடுகளில் காணப்படுகின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

பெருமூக்குக் கீரி – விக்கிப்பீடியா

Long-nosed mongoose – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *