போர்னியோ தேவாங்கு

போர்னியோ தேவாங்கு (Nycticebus borneanus) என்பது தேவாங்கு வகைகளில் ஒன்றாகும். இவை மிகவும் சோம்பேரியான விலங்குள் ஆகும். இவை ஒரு இரவாடியாக உள்ளன. பூச்சி புழுக்களை விரும்பி உட்கொள்ளுகின்றன. இந்தியாவில் காணப்படும் தேவாங்கை விட வித்தியாச குனம் கொண்டவையாகஇவை உள்ளன. ஓரிட வாழ்விகளான இவை தேவாங்கு வகைகளில் ஒரு சிற்றினம் ஆகும். இவை போர்னியோ நாட்டின் காடுகளில் காணப்படுகின்றன. 


வெளி இணைப்புகள்

போர்னியோ தேவாங்கு – விக்கிப்பீடியா

Nycticebus borneanus – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.