இராணி சுண்டெலி

இராணி சுண்டெலி (கெரோமிசு மார்கரெட்டே) என்பது முரிடே குடும்பத்தில் உள்ள கொறிக்கும் விலங்காகும். இது பரவல் போர்னியோ தீவு, சரவாக் (மலேசியா) மற்றும் சபா (மலேசியா) மாகாணங்களில் மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் இயற்கை வாழ்விடம் மிதவெப்பமண்டல அல்லது வெப்பமண்டல வறண்ட காடுகள் ஆகும் .


வெளி இணைப்புகள்

இராணி சுண்டெலி – விக்கிப்பீடியா

Ranee mouse – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.