வட்ட காது குழல் மூக்கு வெளவால்

வட்ட-காது குழல்-மூக்கு வெளவால் (Round-eared tube-nosed bat)(முரினா சைக்ளோடிசு), மத்திய மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியாவைச் சேர்ந்த வெஸ்பெர்டிலியோனிடே குடும்ப வெளவால் ஆகும்.


வெளி இணைப்புகள்

வட்ட-காது குழல்-மூக்கு வெளவால் – விக்கிப்பீடியா

Round-eared tube-nosed bat – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.