சிக்கிம் எலி


சிக்கிம் எலி (Sikkim rat) (ராட்டசு அந்தமானென்சிசு) என்பது முரிடே குடும்பத்தினைச் சார்ந்த கொறிணி வகைகளுள் ஒன்றாகும்.


இது பூட்டான், கம்போடியா, சீனா, இந்தியா, லாவோஸ், மியான்மர், நேபாளம், தாய்லாந்து மற்றும் வியட்நாமில் காணப்படுகிறது. எலியின் மேற்புறம் பழுப்பு நிறமாகவும் அடிப்பகுதி வெண்மையாகவும் இருக்கும்.


வெளி இணைப்புகள்

சிக்கிம் எலி – விக்கிப்பீடியா

Sikkim rat – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.