சோமாலிய ஒல்லிக்கீரி

சோமாலிய ஒல்லிக்கீரி கீரி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பாலூட்டி ஆகும். இவை சோமாலியா நாட்டின் அகணிய உயிரி ஆகும்.


வெளி இணைப்புகள்

சோமாலிய ஒல்லிக்கீரி – விக்கிப்பீடியா

Somalian slender mongoose – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *