தென்சீன கள சுண்டெலி

தென்சீன கள சுண்டெலி, சுண்டெலி குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு கொறிணி ஆகும். இவை இந்தியா, சீனா, மியான்மர் போன்ற நாடுகளில் காணப்படுகின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

தென்சீன கள சுண்டெலி – விக்கிப்பீடியா

South China field mouse – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.