இலங்கை மூஞ்சூறு

கார்டனின் பிக்மி மூஞ்சூறு அல்லது இலங்கை மூஞ்சூறு (Sri Lankan Shrew) என்றும் அழைக்கப்படும் சன்கசு ஃபெலோசுகார்டோனி என்பது சொரிசிடே குடும்பத்தினைச் சார்ந்த பாலூட்டி இனமாகும். இது இலங்கையில் மட்டும் வாழக்கூடியது. வாழ்விடம் இழப்பு இதன் வாழ்விற்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ளது. இது சிங்களத்தில் හික් මීයා (hikmi:yal) என அழைக்கப்படுகிறது. இதற்கு ஏ. சீ. டட்டீன்-நோல்தீனியசின் மனைவி மார்ஜரி நீ ஃபெலோசு-கார்டன் பெயரிடப்பட்டது. இவர் மூஞ்சூறுவின் மாதிரிகளைச் சேகரித்து பிலிப்பீன்சுக்கு வழங்கினார்.


விளக்கம்


தலை மற்றும் உடல் நீளம் 5 முதல் 6 செ.மீ. நீளமுடையது. வால் 3 செ.மீ. நீளமுடையது. ஆண்களை விடப் பெரிய பெண்கள் பெரியவை. இருண்ட சாக்லேட் பழுப்பு முதல் கருப்பு பழுப்பு நிறமுடையன. கீழே அடர் சாம்பல் வெள்ளி நிறப் புள்ளிகளுடையன. தொண்டை சாம்பல் நிறமுடையது. முனகல், காதுகள் மற்றும் முன்னங்கால்கள் இளஞ்சிவப்பு நிறத்தில் உள்ளன. நகங்கள் சிவப்பு பழுப்பு நிறத்தில் உள்ளன. சாம்பல் முடிகளுடன் வால் மேலே இருண்டும் மற்றும் கீழே வெளிறிய நிறமுடையது.


வெளி இணைப்புகள்

இலங்கை மூஞ்சூறு – விக்கிப்பீடியா

Sri Lankan shrew – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.