பருமிய முயல்

பருமிய முயல் (ஆங்கிலப்பெயர்: Burmese Hare, உயிரியல் பெயர்: Lepus peguensis) என்பது லெபோரிடே குடும்பத்தில் உள்ள ஒரு பாலூட்டி இனம் ஆகும். இது கம்போடியா, லாவோஸ், மியான்மார், தாய்லாந்து மற்றும் வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளில் காணப்படுகிறது. இந்த இனத்தில் மூன்று துணையினங்கள் (L. p. peguensis, L. p. siamensis மற்றும் L. p. vassali) உள்ளன.


வெளி இணைப்புகள்

பருமிய முயல் – விக்கிப்பீடியா

Burmese hare – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *