மலைச்சிங்கம்

மலைச்சிங்கம் என்னும் விலங்கு பூனைப் பேரினத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பாலூட்டி. இவ்விலங்கு அமெரிக்காவைத் தாயகமாகக் கொண்டது. பூமா, கூகர், பாந்தர் முதலிய பெயர்களில் இவை அறியப்படுகின்றன. உலகின் வடக்கு அரைக்கோளத்தில் பரவலாகக் காணப்படும் பெரிய காட்டுவிலங்கு இதுவேயாகும். அமெரிக்கக் கண்டத்திலேயே சாக்குவாருக்கு அடுத்து மிகப்பெரிய பூனைவகை விலங்கும் இதுவே.


வெளி இணைப்புகள்

மலைச்சிங்கம் – விக்கிப்பீடியா

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.