கோர்சிகா முயல்

கோர்சிகா முயல் (ஆங்கிலப்பெயர்: Corsican Hare, உயிரியல் பெயர்: Lepus corsicanus) அல்லது அபென்னின் முயல் அல்லது இத்தாலிய முயல் என்பது தெற்கு மற்றும் நடு இத்தாலி மற்றும் கோர்சிகா தீவில் காணப்படும் ஒருவகை முயல் ஆகும்.


விளக்கம்


இது வடிவத்தில் ஐரோப்பிய முயல் போலவே இருக்கும். பெரும்பாலும் பழுப்பு மற்றும் க்ரீம் நிற வயிற்று பகுதியுடன் காணப்படும். இதன் அடிப்பகுதி ரோமம் ஐரோப்பிய முயல் போல வெள்ளை நிறமாக இல்லாமல் சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கும். சராசரியாக இது ஐரோப்பிய முயலை விட சிறியதாக இருக்கும். தலை மற்றும் உடலின் நீளம் 44.1—61.2 சென்டி மீட்டரும், வாலின் நீளம் 6.6—11.2 சென்டி மீட்டரும் மற்றும் எடை 1.8—3.8 கிலோ கிராமும் இருக்கும். காதுகள் மற்றும் பின்னங்கால்கள் ஒப்பீட்டளவில் நீளமாக உள்ளன. அவற்றின் நீளம் முறையே 9—12.6 சென்டிமீட்டர் மற்றும் 11.4—13.5 சென்டி மீட்டர் ஆகும்.


வெளி இணைப்புகள்

கோர்சிகா முயல் – விக்கிப்பீடியா

Corsican hare – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.