கம்பளி குழிமுயல்

கம்பளி குழிமுயல் குழிமுயல் இனத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பாலூட்டி ஆகும். இவை சீனா, பாகிஸ்தான், இந்தியா, நேபாளம், மங்கோலியா போன்ற பகுதிகளில் காணப்படுகின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

கம்பளி குழிமுயல் – விக்கிப்பீடியா

Woolly hare – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *