இமயமலை நீர் மூஞ்சூறு

இமயமலை நீர் மூஞ்சூறு (Himalayan water shrew)(சிமரோகலே இமாலயிகா) என்பது சோரிசிடே குடும்பத்தில் உள்ள பாலூட்டிகளின் ஒரு வகை. இது சீனா, இந்தியா, யப்பான், லாவோஸ், மியான்மர், தைவான் மற்றும் வியட்நாமில் காணப்படுகிறது.


வெளி இணைப்புகள்

இமயமலை நீர் மூஞ்சூறு – விக்கிப்பீடியா

Himalayan water shrew – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *