ஐரிஷ் கழுதை

ஐரிஷ் கழுதை (Irish donkey) என்பது நடுத்தர அளவுள்ள அயர்லாந்தில் உள்ள கழுதை இனம் ஆகும். இக்கழுதை இங்கிலாந்து, இசுக்கொட்லாந்து, வேல்ஸ் மற்றும் வட அயர்லாந்து உள்ளிட்ட பல இடங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இங்கிலாந்தில் ஐரிஷ் கழுதை நியு பாரஸ்ட்டில் காணப்படுகிறது. சிட்மவுத்தில் உள்ள கழுதை சரணாலயம் இசேல் வைய்ட் கழுதை சரணாலயத்திலும் ஐரிசு கழுதை காணப்படுகிறது.


வெளி இணைப்புகள்

ஐரிசு கழுதை – விக்கிப்பீடியா

Irish donkey – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.