பழுப்பு ஈ பிடிப்பான்

பழுப்பு ஈ பிடிப்பான் (Asian Brown Flycatcher, Muscicapa dauurica) என்பது மரங்களை அண்டி வாழும் முசிகாபிடே சிறிய பறவையாகும்.


இந்தப் பூச்சிகளை உண்டு வாழும் இனம் சப்பான், கிழக்கு சைபீரியா, இமாலயமலைப் பிரதேசங்களில் இனப்பெருக்கு செய்கின்றன. இது ஓர் புலம் பெயரும் பறவையும் குளிர்காலத்தில் வெப்பமண்டலப் பிரதேசங்களான தெற்காசியவிலிருந்து தென்னிந்தியா, இலங்கை, இந்தோனேசியா ஆகிய நாடுகளுக்குச் செல்கின்றன.


வெளி இணைப்புகள்

பழுப்பு ஈ பிடிப்பான் – விக்கிப்பீடியா

Asian brown flycatcher – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.