கருங்கழுகு

கருங்கழுகு என்பது ஒரு வகைக் கழுகு இனப் பறவை ஆகும். இப்பறவை இந்தியாவிலும் இலங்கையிலும் வாழ்கின்றது. பெரும்பாலும் மலைப்பாங்கான இடங்களில் குச்சியால் கூடு கட்டி ஓரிரு முட்டையிட்டு இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன. இப்பறவையின் உடல் பார்க்க கறுப்பாகவும், அலகு மஞ்சளாகவும் இருக்கும்.


வெளி இணைப்புகள்

கருங்கழுகு – விக்கிப்பீடியா

Black eagle – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.