கரும்பருந்து

கரும்பருந்து (black kite, Milvus migrans) அல்லது ஊர்ப் பருந்து என்பது ஒரு நடுத்தர அளவுள்ள கொன்றுண்ணிப் பறவை ஆகும். இப்பறவை தவிட்டு நிறமுடையது. பறக்கும்போது இதன் வால் பிளவுபட்டு தோன்றுவது, இதைப் போன்ற பறவைகளில் இருந்து வேறுபடுத்திக்காட்டும் அடையாளமாகும். இது ஆடு, மாடு அறுக்குமிடங்கள், மீன் பிடிக்குமிடங்கள், மீன் விற்குமிடங்கள் பேன்ற இடங்களில் வட்டமடிப்பதைக் காணலாம். இது இறைச்சித் துண்டுகளை திருடிக்கொண்டு அலையும். தன் குஞ்சுகளுக்காக கோழிக்குஞ்சுகளைத் திருடிச் செல்லும்.


வெளி இணைப்புகள்

கரும்பருந்து – விக்கிப்பீடியா

Black kite – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.