சிற்றெழால் வல்லூறு

சிற்றெழால் (Common kestrel, Falco tinnunculus) என்பது வல்லூறு குடும்ப கரைவணை வகைப் பறவையாகும். கழுகு, வல்லூறு சிற்றெழால் ஆகிய பறவையினங்கள் பிற விலங்குகளை தாக்கிக் கொன்றுண்ணும் பறவைகள். இதனால் இவைகளுக்கு கொன்றுண்ணிப் பறவைகள் என்று பெயர். தமிழ் நாட்டில் வாழும் சிற்றெழால் ஆண் சுமார் 150 -160 கிராம் இருக்கும். பெண் சுமார் 180 -190 கிராம் எடை இருக்கும் 34-38 செ.மீ நீளம் இருக்கும் (சுமார் ஒரு புறாவின் அளவினதாகும்). இறக்கைகள் 70-80 செ.மீ இருக்கும். சிற்றெழால் காடை முதலிய பறவைகளையும், எலி போன்ற சிறு பாலூட்டிகளையும், தவளை, வெட்டுக்கிளி போன்றவற்றையும் தின்னும். உயிரின வகைப்பாட்டாளர்கள் ‘ப்பால்க்கோ டின்னுக்யுலசு (Falco Tinnuculus) என்று அழைப்பர்.


தமிழ் இலக்கியத்தில் திணைமொழி ஐம்பது பாடல் 51ல்


சிற்றெழாலை மலையாள மொழியில் சிறு புள்ளு என்று அழைக்கிறார்கள்.


வெளி இணைப்புகள்

சிற்றெழால் – விக்கிப்பீடியா

Common kestrel – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *