ஹார்பி கழுகு

ஹார்பி கழுகு – தென் அமெரிக்க மழைக்காடுகளில் வசிக்கும் ஒரு மிகப் பெரிய கழுகு வகை.

வெளி இணைப்புகள்

ஹார்பி கழுகு – விக்கிப்பீடியா

Harpy eagle – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.