நீலகிரி சோலைக்கிளி

நீலகிரி சோலைக்கிளி [Nilgiri blue robin (Sholicola major)] அல்லது வடக்கத்தி சோலைசிட்டு என்பது பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கத்தால் அருகிய இனம் [EN] என்று செம்பட்டியலில் இடப்பட்ட ஒரு அகணிய உயிரி ஆகும். சில வருடங்கள் முன்பு வரை Sholicola albiventris உடன் வேறுபடுத்தப்படாமல் ஓரினமாகவே கருதப்பட்டு வந்தது.


உடலமைப்பும் கள அடையாளங்களும்


 • நன்கு வளர்ந்த சிட்டு, தூக்கணாங்குருவியை விட சற்று சிறியது, அதாவது 14 cm இருக்கும்.

 • குண்டான உருவமும் நீளமான கால்களும் குட்டையான இறக்கையும் கொண்டது.

 • அடர்நீல உடலும் வெள்ளை அடியும் அடர்காவி நிறத்தில் விலாப்பகுதியும் இருக்கும். கால்கள் இளஞ்சிவப்பு நிறம்.

 • கருப்பு அலகு, கண்-அலகு இடைப்பகுதி கருமையாக இருக்கும்.

 • பெண்: சற்று வெளிரிய நிறத்துடன் காணப்படும்.


  பரவல்


  நீலமலையில் பாலக்காட்டுக் கணவாய்க்கு வடக்கேயுள்ள தென் கருநாடக, தென்மேற்குத் தமிழக சோலைக்காடுகளில் மட்டுமே காணப்படும் ஓரிட வாழ்வி.


  வாழ்விடம்


  சோலைக்காடுகளில் மரங்களின் கீழ்ப்பகுதிகள்; 900–2100 m உயரம் வரை இவற்றைக் காணலாம்.


  உணவும் உணவு தேடும் முறையும்


  உணவு பற்றி இன்னும் தெளிவாக அறியப்படவில்லை (பூச்சிகளாக இருக்கலாம்); தரையில் கிடக்கும் மரங்களுக்கு இடையில் உணவு தேடும்.


  வெளி இணைப்புகள்

  நீலகிரி சோலைக்கிளி – விக்கிப்பீடியா

  Nilgiri blue robin – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.