பெரிய வல்லூறு

வடக்கு வாத்துப்பாறு (ஆங்கிலப் பெயர்: Northern goshawk, உயிரியல் பெயர்: Accipiter gentilis) என்பது மிதமான-பெரிய அளவுள்ள கொன்றுண்ணிப் பறவை ஆகும். இது புவியின் வட அரைகோளத்தில் காணப்படுகிறது. இது 1758ல் லின்னேயசால் வகைப்படுத்தப்பட்டது.


வெளி இணைப்புகள்

பெரிய வல்லூறு – விக்கிப்பீடியா

Northern goshawk – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.