ஒபிஸ்தோகோமிடாய்

ஒபிஸ்தோகோமிடாய் (opisthocomidae) என்பது ஒபிஸ்தோகோமிபார்மஸ் (Opisthocomiformes) வரிசையில் உள்ள ஒரு பறவை குடும்பம் ஆகும். இக்குடும்பத்தில் தற்போது உயிர் வாழும் பறவை ஹொயாட்சின் (Opisthocomus hoazin) மட்டுமே. இது அமேசான் காடுகள் மற்றும் தென் அமெரிக்காவில் ஒரினோகோ டெல்டாவில் காணப்படுகிறது. இக்குழுவைை சேர்ந்த பல்வேறு புதைபடிவ உயிரினங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து ஒரு இனமும் ஐரோப்பாவில் இருந்து ஒரு இனமும் அடங்கும்.


வெளி இணைப்புகள்

ஒபிஸ்தோகோமிடாய் – விக்கிப்பீடியா

Opisthocomidae – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.