கொண்டலாத்தி

கொண்டலாத்தி (Upupa epops) ஆசியா, ஐரோப்பா, ஆப்பிரிக்கக் கண்டங்களில் காணப்படும் வண்ணமிகு பறவை. இதன் கிரீடம் போன்ற இறகுத்தலை இதனை எளிதில் அடையாளம் காட்டும். பழுப்பு நிற உடலும் பளிச்சென்ற கருப்பு-வெள்ளை இறகுகளும் கீழ்நோக்கி வளைந்த அலகும் கொண்டது இப்பறவை.கொண்டலாத்தி குருவியை எழுத்தாணிக் குருவி, சாவல்குருவி, புளுக்கொத்தி, கொண்டை வளர்த்தி, கொண்டை உலர்த்தி, விசிறிக்கொண்டைக் குருவி என்றும் அழைப்பர். கட்டிடங்கள் மற்றும் பாறை இடுக்குகளில் இடையில் கூடு அமைத்து இனப்பெருக்கம் செய்யும் பறவை இது . இதன் அலகு நீண்டு இருப்பதால் இதனை மரங்கொத்தி என மக்கள் தவறாக கருதுவர். உண்மையில் இது மண்ணின் உள் வண்டுகளும், கரையான்களும் அமைக்கும் புற்றுகளில் தன் நீண்ட அலகினை நுழைத்து அவற்றின் இளம் பருவ புழுக்களை உணவாக உண்கின்றன. அழகான உருவத்தைக்கொண்ட இவை பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துவதில் பெரும் பங்காற்றுகிறது. இவையெல்லாம் இல்லாவிட்டால் பூச்சிகளுக்கு நடுவிலுள்ள இடைவெளியில்தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம்[சான்று தேவை]


சிற்றினங்கள்


இந்தப் பேரினத்தின் கீழ் 9 சிற்றினங்கள் உள்ளன.


வெளி இணைப்புகள்

கொண்டலாத்தி – விக்கிப்பீடியா

Eurasian hoopoe – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *