ஐரோப்பிய பனங்காடை

ஐரோப்பிய பனங்காடை (European roller) என்பது ஒருவகைப் பனங்காடை பறவையாகும். இது ஐரோப்பாவைச் சேர்ந்த பறவையாகும். இது மத்தியக் கிழக்கு, நடு ஆசியா, மொராக்கோ போன்ற பகுதிகளுக்கு வலசை போக்கூடியவை.


விளக்கம்


இப்பறவை பறக்கும்போது இதன் கருநீல இறகுகள் பளிச்சென்றுத் தெரியக்கூடியவை. அடிப்பாகம் வெளிர் நீல நிறத்தில் இருக்கும்.


வெளி இணைப்புகள்

ஐரோப்பிய பனங்காடை – விக்கிப்பீடியா

European roller – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.