முக்குளிப்பான்

முக்குளிப்பான் (Grebe) என்பது போடிசிபெடிபார்மஸ் (Podicipediformes) வரிசையில் உள்ள ஒரு பறவைக் குடும்பமாகும். இந்த வரிசையுடன் தொடர்புடைய பறவை வகை இது மட்டுமே ஆகும்.


முக்குளிப்பான்கள் வரிசையானது பரவலாகக் காணப்படும் நன்னீர் மூழ்கிப் பறவைகளின் வரிசையாகும். எனினும் சில வகைப் பறவைகள் குளிர்காலத்திலும் வலசை போதலின் போதும் கடலுக்குச் செல்லும். இந்த வரிசையில் போடிசிபெடிடே எனும் ஒரே ஒரு குடும்பம் மட்டுமே உள்ளது. இக்குடும்பத்தில் உள்ள 6 வகைப் பேரினங்களில் 22 சிற்றினங்கள் உள்ளன.


விளக்கம்


முக்குளிப்பான்கள் சிறியது முதல் நடுத்தர-பெரிய அளவுடையவை , மடல் விரல்களைப் பெற்றுள்ளன, மற்றும் சிறந்த நீச்சல் மற்றும் மூழ்கும் திறனுடையவை ஆகும். இவற்றால் குறைந்த தூரத்திற்கு ஓட முடியும் என்ற போதிலும், இவைகள் தங்கள் கால்களை உடலின் பின்பகுதியில் தொலைவில் வைத்திருப்பதால், அதிக நேரங்களில் விழும் வாய்ப்புடையவையாக உள்ளன.


முக்குளிப்பான்கள் குறுகிய இறக்கைகளைக் கொண்டிருக்கின்றன, மற்றும் சில இனங்கள் பறக்கத் தயங்குகின்றன; உண்மையில், இரண்டு தென் அமெரிக்க இனங்கள் முற்றிலும் பறக்கமுடியாதவையாக உள்ளன. இவை ஆபத்துக் காலத்தில் பறப்பதைத் தவிர்த்து நீரில் மூழ்கவே முயற்சிக்கின்றன, மற்றும் எந்த விஷயத்தில் வாத்துக்களை விட மிகவும் குறைந்த எச்சரிக்கையுடனே உள்ளன. இவை 120 கிராம் (4.3 அவுன்ஸ்) மற்றும் 23.5 செமீ (9.3 அங்குலம்) அளவுடைய சிறிய முக்குளிப்பானில் இருந்து, 1.7 கிலோ (3.8 பவுண்ட்) மற்றும் 71 செமீ (28 அங்குலம்) அளவுடைய பெரிய முக்குளிப்பான் வரை பல்வேறு அளவுகளில் காணப்படுகின்றன.


வட அமெரிக்க மற்றும் ஐரோவாசிய உயிரினங்கள் அனைத்துமே தேவை ஏற்படும்போது அவற்றின் பரவலில் பெரும்பாலான அல்லது அனைத்து பகுதிகளுக்கும் இடம்பெயர்கின்றன, மற்றும் குளிர்காலத்தில் கடலுக்குச் செல்லும் உயிரினங்களும் தொடர்ந்து இடம்பெயருபவையாக உள்ளன. வட அமெரிக்காவின் சிறிய நன்னீர் பல வண்ண-அலகு முக்குளிப்பான் கூட 30 க்கும் மேற்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் அட்லாண்டிக் கடல் தாண்டி ஐரோப்பாவில் எதேச்சையாகக் காணப்பட்டுள்ளன.


இவை மீன் முதல் நன்னீர் பூச்சிகள் மற்றும் ஒட்டுமீன்கள் வரை உட்கொள்கின்றன. இவற்றின் உணவுப் பழக்கவழக்கத்தைப் பொறுத்து இவற்றின் அலகுகள் குட்டையான மற்றும் பருத்த அலகுகள் முதல் நீண்ட அலகுகள் வரை பல்வேறு வகையாக உள்ளன. இவற்றின் கால்கள் எப்போதும் பெரியவையாக உள்ளன. விரல்களில் அகலமான மடல்கள் காணப்படுகின்றன. முன் மூன்று விரல்கள் சிறிய சவ்வுகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பின் விரலிலும் சிறிய மடல் காணப்படுகிறது. சமீபத்திய ஆய்வுகளின்படி இந்த மடல்கள் ஒரு புரோப்பெல்லர் கத்திகளைப் போல் செயல்படுவதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. ஆர்வமூட்டும் விதமாக, இதே போன்ற வழிமுறையானது அற்றுவிட்ட கிரீத்தேசியக்கால இனமான ஹெஸ்பெரோனிதிபார்மஸில் முற்றிலும் சுதந்திரமாக உருவானது. ஆச்சரியமூட்டும் விதமாக இவை இரண்டுமே முற்றிலும் தொடர்பற்ற பறவைகள் ஆகும்.


முக்குளிப்பான்கள் அசாதாரண இறகுத் தோற்றத்தைக் கொண்டுள்ளன. இது அடர்த்தியானது மற்றும் நீர்ப்புகாததும் ஆகும், மற்றும் இறக்கைகளின் அடிப்பகுதி தோலுடன் வலது கோணங்களில் அமைந்து இருக்கும். நேராக வெளியே ஒட்டிக்கொண்டு மற்றும் முனையில் வளைந்து இருக்கும். உடலுக்கு எதிராக இறகுகளை அழுத்துவதன் மூலம், முக்குளிப்பான்கள் தங்கள் நீரில் மிதக்கும் தன்மையை மாற்றிக்கொள்ளலாம். பெரும்பாலும், முக்குளிப்பான்கள் நீரில் தாழ்வாக, தலை மற்றும் கழுத்து மட்டும் வெளியில் படும்படி நீந்திக்கொண்டு இருப்பவையாகும்.


இறகுகளைக் கோதும்போது, முக்குளிப்பான்கள் தங்கள் சொந்த இறகுகளைச் சாப்பிடுகின்றன, மற்றும் அவற்றின் குஞ்சுகளுக்கும் ஊட்டுகின்றன. இந்த நடத்தையானது நிச்சயமற்றதாக உள்ளது. ஆனால் இது எலும்புகளை சிறு உருண்டையாக கக்கும்போது உதவுவதாக நம்பப்படுகிறது. மேலும் இரைப்பை ஒட்டுண்ணிகளின் பாதிப்புகளைக் குறைப்பதாகவும் நம்பப்படுகிறது.


முக்குளிப்பான்கள் தண்ணீரின் மேற்பரப்பில் உள்ள செடிகளுக்கு மத்தியில் மறைத்து வைக்கப்பட்ட வகையில் தாவரங்களினாலான மிதக்கும் கூடுகளைச் செய்கின்றன. குஞ்சுகள் பிறப்பிலிருந்து நீந்தக்கூடியவை ஆகும்.


வகைப்படுத்தல், முறைப்படுத்தல் மற்றும் பரிணாம வளர்ச்சி


உடற்கூறியலைப் பொறுத்தவரையில் முக்குளிப்பான்கள் முற்றிலும் தனித்துவமான பறவைகள் குழு ஆகும். இதன்படி, முதலில் இவை லூன்களுடன் தொடர்புடையதாக நம்பப்பட்டன. லூன்களும் கால்களைச் செலுத்தி நீரில் மூழ்கும் பறவைகள் ஆகும். இவற்றின் இரண்டு குடும்பங்களும் ஒருநேரத்தில் கொலிம்பிபார்மஸ் வரிசையின் கீழ் வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தன. எனினும், 1930களில், இது ஒரு குவிப்பரிணாம வளர்ச்சியின் உதாரணம் என்று அறியப்பட்டது. வெவ்வேறு நேரங்களில் வெவ்வேறு வாழ்விடத்தில் ஒரே வாழ்க்கை முறையைப் பகிர்ந்து கொள்ளும் தொடர்பற்ற பறவைகள் எதிர்கொள்ளும் வலுவான தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அழுத்தங்கள் காரணமாக இது ஏற்படுகிறது. முக்குளிப்பான்கள் மற்றும் லூன்கள் ஆகியவை இப்போது முறையே பொடிசிபெடிபார்மஸ் மற்றும் கவீபார்மஸ் ஆகிய வரிசைகளின் கீழ் தனித்தனியாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.


கிளைப்பாட்டியல் செய்தல் மற்றும் வடிவத்தைப் பொறுத்து வகைப்படுத்தல் ஆகிய இரண்டிற்கும் இடைப்பட்ட மத்திய 20ம் நூற்றாண்டு விவாதம் ஆனது ஒப்பீடுகளை பொதுமைப்படுத்துவதில் அறிவியல் ஆர்வத்தை புதுப்பித்தது. இதன் விளைவாக, மதிப்பிழந்த முக்குளிப்பான்-லூன் இணைப்பு மீண்டும் விவாதிக்கப்பட்டது. இது முக்குளிப்பான்கள், லூன்கள் மற்றும் பல்லுடைய ஹெஸ்பெரோர்னிதிபார்மஸுக்கு ஒற்றைத்தொகுதிக் குழு முன்மொழியப்பட்டது வரை கூடச் சென்றது. கடந்த காலங்களில், விவாதத்தின் அறிவியல் மதிப்பானது ஒரு கிளைப்பாட்டியல் முறையானது ஒட்டுமொத்த வடிவத்தைப் பொறுத்து வகைப்படுத்தும் அறிவியல் கோட்பாட்டுடன் பொருத்தமற்றது இல்லை என்பதற்கான எடுத்துக்காட்டுகளை வழங்குவதில் இருந்துள்ளது. ஆதலால், வெறுமனே சில ஆய்வு கிளைப்பாட்டியலைப் பயன்படுத்துகிறது என்பது சிறந்த முடிவுகளுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது.


டி.என்.ஏ-டி.என்.ஏ கலப்பினம் (சிப்லே & அல்குயிஸ்ட், 1990)[full citation needed] மற்றும் வரிசை பகுப்பாய்வு போன்ற மூலக்கூறு ஆய்வுகள் சரியாக முக்குளிப்பான்களின் உறவுகளை தீர்க்க முடியவில்லை. இதன் காரணம் முக்குளிப்பான்களில் போதுமான தீர்மானம் இல்லாதது மற்றும் லூன்களில் உள்ள நீண்ட கிளை ஈர்ப்பு. இன்னும் – உண்மையில் இதன் காரணமாக – இந்த பறவைகள் மிகவும் பழமையான பரிணாம பரம்பரையை (அல்லது மூலக்கூறு மட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அழுத்தங்களுக்கு உட்பட்ட ஒன்று) உருவாக்குகின்றன என்பதை அவர்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றனர். இவை லூன்கள் மற்றும் முக்குளிப்பான்களின் தொடர்பு அற்ற தன்மையை ஆதரிக்கின்றன.


2014ல் வெளியிடப்பட்ட பறவை பைலோஜீனோமிக்ஸின் (பரிணாம வளர்ச்சி மற்றும் மரபியல் துறைகளின் இணைப்பு), மிக விரிவான ஆய்வு, முக்குளிப்பான்கள் மற்றும் பூநாரைகள் கொலம்பே கிளையின் உறுப்பினர்கள் எனக் கண்டுபிடித்துள்ளது. இக்கிளை புறாக்கள், மண் கௌதாரிகள் மற்றும் மெசைட்கள் ஆகியவற்றையும் கொண்டுள்ளது.


பூநாரைகளுடன் தொடர்பு


அண்மைய மூலக்கூறு ஆய்வுகள் பூநாரைகளுடன் ஒரு தொடர்பைப் பரிந்துரைக்கின்றன. அதே சமயத்தில் உருவ ஆதாரங்களும் பூநாரைகள் மற்றும் முக்குளிப்பான்கள் இடையே ஒரு தொடர்பை வலுவாக ஆதரிக்கின்றன. இவை குறைந்தபட்சம் 11 உருவப் பண்புகளை பொதுவாகக் கொண்டிருக்கின்றன. இப்பண்புகள் மற்ற பறவைகளில் காணப்படவில்லை. இப்பண்புகளில் பல முன்னர் பூநாரைகளில் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. ஆனால் முக்குளிப்பான்களில் அடையாளம் காணப்படவில்லை. அற்றுவிட்ட போனிகோப்டெரிபார்மஸ் இன புதைபடிவங்கள் பரிணாமரீதியாக, மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக பூநாரைகள் மற்றும் முக்குளிப்பான்களுக்கு இடைப்பட்டவையாகக் கருதப்படலாம்.


முக்குளிப்பான்-பூநாரை கிளைக்கு, மிரன்டோர்னிதேஸ் (“அற்புதமான பறவைகள்” இவற்றின் தீவிர வேறுபாடு மற்றும் பெறப்பட்ட பண்புகள் காரணமாக) என்ற வகைப்பாட்டியல் சொல் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. மாற்றாக, இவை ஒரு வரிசையில் வைக்கப்படலாம். வரிசைக்கு போனிகோப்டெரிபார்மஸ் முன்னுரிமையில் உள்ளது.


வெளி இணைப்புகள்

முக்குளிப்பான் – விக்கிப்பீடியா

Grebe – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.