குளத்துக் கொக்கு

குளத்துக் கொக்கு எனப்படும் குருட்டுக் கொக்கு அல்லது மடையான் என்பது அளவில் சிறிய கொக்கினம். இது தொல்லுலகைத் தாயகமாகக் கொண்டது. இது தென் ஈரானில் இருந்து கிழக்கில் இந்தியா, பர்மா, வங்கதேசம், இலங்கை வரை வாழ்கிறது. இது பரவலாகக் காணப்படும் பறவைகளுள் ஒன்றாக இருப்பினும் இவற்றின் நிறத்தின் காரணமாக எளிதாக கண்ணுக்குப் புலப்படாது. இது பறக்கும் போது இதன் வெண்ணிறச் சிறகுகளைப் பார்க்கலாம்.


இப்பறவையின் கழுத்து குறுகிக் காணப்படும். குட்டையான வலிமையான அலகுகளைக் கொண்டிருக்கும்.


வெளி இணைப்புகள்

குளத்துக் கொக்கு – விக்கிப்பீடியா

Indian pond heron – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.