சின்னக் கொக்கு

சின்னக் கொக்கு அல்லது சிறு வெண் கொக்கு (little egret; Egretta garzetta) என்பது கொக்கு இனத்தில் சிறியவகை வெள்ளைக் கொக்கு ஆகும்,இது ஒரு நீர்ப்பறவையாகும்.


விளக்கம்


வளர்ந்த சிறு வெண் கொக்கு 55–65 செ.மீ (22–26 இன்ச்) நீளமுடையதாகவும், சிறகு விரிந்த நிலையில் 88–106 செ.மீ (35–42 அங்குளம்) அகலமுடையது. இதன் எடை 350–550 கிராம் ஆகும். இதன் இறகுகள் வெள்ளை நிறமுடையது. இதன் கால்கள் நீண்டு கறுப்பாவும், பாதங்கள் மஞ்சள் நிறத்திலும் காணப்படும்.


வெளி இணைப்புகள்

சின்னக் கொக்கு – விக்கிப்பீடியா

Little egret – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *