ஊசிவால் வாத்து

ஊசிவால் வாத்து (Northern Pintail – Anas acuta) வட அமெரிக்கா, ஐரோப்பா, ஆசியா கண்டங்களில் இனப்பெருக்கம் செய்து பல்வேறு இடங்களுக்கும் வலசை போகும் ஒரு வாத்து.


வெளி இணைப்புகள்

ஊசிவால் வாத்து – விக்கிப்பீடியா

Northern pintail – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *