தீங்குயில்

தீங்குயில் (Rhinortha chlorophaea) என்பது குயிற் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தனிவகையான தீங்குயிலினத்தின் தனித்த பறவையினமாகும். முன்னர் இது பூங்குயில்களுடன் சேர்த்து பூங்குயிலினமொன்றாக வகைப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. எனினும், இப்பறவையினம் பூங்குயிலினங்களிலிருந்து மிகவும் வேறுபாடான தனித்துவமான உடலமைப்புக்களைக் கொண்டிருப்பதுடன் வெளித்தோற்றத்தில் பாலின வேறுபாட்டைக் காட்டுவதாயும் உள்ளது.


இப்பறவையினம் பூங்குயில்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பெதனையும் கொண்டிராவிடினும், குயில்களுடன் அடிப்படைத் தொடர்பைக் கொண்டுள்ளது. இதனாற்றான், இதனைத் தனிவகையான தீங்குயிலினம் என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.


தீங்குயில்கள் புரூணை, இந்தோனேசியா, மலேசியா, மியன்மார், சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளிலிற் காணப்படுகின்றன. இதன் இயற்கை வாழிடம் துணை அயன மண்டல மற்றும் அயன மண்டல ஈரலிப்பான தாழ்நிலக் காடுகளாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

தீங்குயில் – விக்கிப்பீடியா

Raffles’s malkoha – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.