செம்பிட்டத் தில்லான்

செம்பிட்டத் தில்லான் அல்லது செம்பிட்டத் தகைவிலான்(red-rumped swallow ) என்பது தில்லான் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பறவையாகும். இப்பறவை தெற்கு ஐரோப்பா, போர்ச்சுகல், ஸ்பெயின், ஜப்பான், இந்தியா, ஆப்பிரிக்காவின் சில பகுதிகளில் காணப்படுகிறது. இவற்றின் முதன்மை உணவு பூச்சிகளாகும்.


விளக்கம்


இப்பறவை சிட்டுக்குருவி பருமன் உள்ளது. பிளவுபட்ட வாலும், மின்னும் தீய்நுதலும் கருநீல முதுகும், செம்மஞ்சள் கலந்த வெண்மை நிறமுடைய வயிறும், பின் கழுத்திலும், பிட்டத்திலும் செந்தவிட்டு நிறமும் கொண்டது. இப்பறவைகளின் பெரும்பகுதி வலசைவருபவை ஆகும்.


வெளி இணைப்புகள்

செம்பிட்டத் தில்லான் – விக்கிப்பீடியா

Red-rumped swallow – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.