தவிட்டுப்புறா

தவிட்டுப்புறா (உயிரியல் பெயர்:Streptopelia tranquebarica) (Red Turtle Dove,Red Collared Dove), எனும் வலசைபோகும் புறா, செவ்வாமைப் புறா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.இந்த சிறும்புறா இனமானது சமவெளிப்பகுதிகளிலேயே அதிகம் வாழுகின்றன. பாறைகள் நிறைந்த இடங்களில் வாழுவதைத் தவிர்க்கின்றன. உலகின் கிழக்கு நாடுகளில் (oriential species) , இவைக் காணப்படுகின்றன. குறிப்பாக தீபகற்ப இந்தியாவிலும், தைவானிலும், பிலிப்பைன்சிலும் இவை அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன.


வகைப்பாடு


 • பெரும்பான்மையான பறவையியல் அறிஞர்கள், Spilopelia என்ற பேரினத்தில், கள்ளிப்புறாவையும்(S. senegalensis ), புள்ளிப்புறா(S. chinensis)வையும் வகைப்படுத்துகின்றனர்.

 • சில பறவையியல் அறிஞர்கள், Streptopelia என்ற உயிரியல் பேரினத்தில், மேற்கூறிய இரண்டையும், அதோடு கீழ்கண்ட புறாக்களையும் வகைப்படுத்துகின்றனர்.

 • S. senegalensis கள்ளிப்புறா

 • S. tranquebarica (தவிட்டுப்புறா)

 • S. chinensis புள்ளிப்புறா

 • S. turtur (European Turtle Dove)

 • S. lugens (Dusky Turtle Dove)

 • S. hypopyrrha (Adamawa Turtle Dove)

 • S. orientalis (Oriental Turtle Dove)

 • S. bitorquata (Island Collared Dove)

 • S. decaocto (Eurasian Collared Dove)

 • S. roseogrisea (African Collared Dove)

 • S. reichenowi (White-winged Collared Dove)

 • S. decipiens (Mourning Collared Dove)

 • S. semitorquata (Red-eyed Dove)

 • S. capicola (Ring-necked Dove)

 • S. vinacea (Vinaceous Dove)

 • S. picturata Madagascar (Turtle Dove)

 • சிறப்புகள்


 • இந்தியாவின் பஞ்சாப் மாநிலம் முழுவதும் இது சாதரணமாகக் காணப்படுகின்றது.

 • கோடைக்காலங்களில் இவை பாகிசுத்தானிலுள்ள ஆப்கானிய எனும் வடமேற்குப் பள்ளத்தாக்கு இடங்களுக்கு, இனப்பெருக்கம் செய்ய இடப்பெயர்ச்சி செய்கிறது.

 • தமிழ்மருத்துவம்


  ஓடுகரப் பான்சோபை உட்சொறிகா மாலைபித்தம்


  ஆடு பெருமூச் சடைப்பும்போம் – நீடு


  கவட்டுக் கலகவிழிக் காரிகையே நாளும்


  தவிட்டுப் புறாக்கறிக்குத் தான்.


  என்று கூறப்பட்டுள்ளன. புறாவின் இரத்தத்திற்கும் கறியின் குணம் இருக்கும். பொதுவாக, புறா வெப்பத்தன்மை கொண்டது. ஆகையால், காசம்,கபம்,வாதம், பித்தம், ஐயம் போன்ற நோய்களுக்கு ஏற்றதாக அறியப்பட்டுள்ளன.[சான்று தேவை]


  வெளி இணைப்புகள்

  தவிட்டுப்புறா – விக்கிப்பீடியா

  Red collared dove – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.