ரிச்சர்டு நெட்டைக்காலி

ரிச்சர்டு நெட்டைக்காலி (Richard’s pipit – Anthus richardi) என்பது ஒரு நடுத்தர அளவுள்ள, (மரத்தை) அடையும் பாசரீன் வகைப் பறவை ஆகும். இவை வட ஆசியப்பகுதிகளின் திறந்த புல்வெளிகளில் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன; அங்கிருந்து இந்தியத் துணைக்கண்டம் மற்றும் தென்கிழக்கு ஆசியப்பகுதிகளுக்கு இவை நீண்ட தூரம் வலசை போகின்றன.


களக்குறிப்புகள்


நெட்டைக்காலிகளில் பெரியவை இவை. 17 – 20 செமீ நீளமும் 25 – 36 கி நிறையும் கொண்டவை. பெரும்பாலும் நிமிர்ந்து நிற்கும் வழக்கமுடைய மெல்லிய பறவை. தொந்தரவு செய்யப்படும் போது இறக்கைகளை ஆழமாக அடித்து எழும்பி, அதிக உயரத்துக்குச் செல்லும்.


உடல் தோற்றம்


 • நீண்ட, மஞ்சள் பழுப்பு நிறக் கால்கள், தெளிவான புருவக்கோடு (குறிப்பாக, கண்ணிற்குப் பின்புறம்), பூங்குருவியைப் போன்ற தோற்றம்;

 • நன்றான கோடுகளுடைய மேல் பாகங்கள் மற்றும் மார்பு, நீளமான பருத்த அலகு

 • நீளமான பின்புறம் மற்றும் வளைந்த நகம்

 • வாழிடம்


  வயல்கள், ஈர நிலங்கள், புல்வெளிகள், ஏரிகளை ஒட்டிய கரைப்பகுதிகள்


  வெளி இணைப்புகள்

  ரிச்சர்டு நெட்டைக்காலி – விக்கிப்பீடியா

  Richard’s pipit – Wikipedia

  About the author

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *