கொண்டைப் பூங்குயில்

கொண்டைப் பூங்குயில் (Phaenicophaeus superciliosus) என்பது குயிற் குடும்பத்தில் பூங்குயில் பேரினத்தில் உள்ள ஒரு பறவையாகும். இது தனித்துவமான கரடான செந்நிறக் கொண்டையைக் கொண்டிருக்கும்.


கொண்டைப் பூங்குயில் பிலிப்பீன்சுக்குத் தனிச் சிறப்பான இனமாகும். இதன் இயற்கை வாழிடம் துணை அயன மண்டல மற்றும் அயன மண்டல ஈரலிப்பான தாழ்நிலக் காடுகளாகும்.


வெளி இணைப்புகள்

கொண்டைப் பூங்குயில் – விக்கிப்பீடியா

Rough-crested malkoha – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.