கீச்சான் பறவை

கீச்சான் அல்லது கசாப்புக்காரன் (Shrikes) என்பது லனிடே குடும்ப ஒரு பறவை. இது தனக்குக் கிடைக்கும் ஆகாரத்தை, அதாவது வெட்டுக்கிளி, ஓணான்,சுண்டெலி, சிறு பறவைகள் இவற்றை, வேலமரம் போன்ற ஒரு மரத்தின் நீண்ட முட்களில் குத்தி வைத்துக் கொள்ளும். பின்னர் பசி எடுக்கும்போது நிதானமாக தான் சேகரித்து வைத்த மாமிசத்தை உட்கொள்ளும். வேறு ஏதேனும் ஒரு பறவயோ, விலங்கோ அந்த மரத்தினை நெருங்கினால் அவற்றைத் துரத்தித் துரத்தி விரட்டி அடிக்கும்.


வெளி இணைப்புகள்

கீச்சான் – விக்கிப்பீடியா

Shrike – Wikipedia

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *